J9九游会AG

输送线尾轮轴承更换维修操作说明


说明:

        1.首(shou)先拆(chai)卸尾轮后(hou)将(jiang)尾轮固(gu)定(ding)螺丝拆(chai)除(2颗)
        2.使(shi)(shi)用卡(ka)(ka)簧钳取出固定卡(ka)(ka)簧(内卡(ka)(ka)与外卡(ka)(ka)各一件) 后(hou);可一人提住尾轮上半部分壳体一人使(shi)(shi)用铜棒冲出  中心轴
        3.取下壳(qiao)体(ti)后可冲(chong)出(chu)(压出(chu))轴(zhou)承(cheng)进行(xing)更换

注意事项:

      铝制壳体注意撞击或螺丝扭矩